Raspored ispita - vožnja

Štampa

09.06.2020 u 08:30 Utorak:

1. Dorogi Žolti 8:30 B

2.Rajić Lidija 9:30 B

3.Petrović Nebojša 11:00 B

4.Vukobrat Jelica 12:00 B

5.Petkov Ilija 13:00 B

6.Jovanović Jelena 14:00 B

ispitivači: 1- 2-Norbi  3-6 - Uroš

09.06.2020 u 08:30 utorak:

1. Nolin Branislav 8:30 B

2.Radaković Jovan 9:30 B

3.Medić Radovan 10:30 B

4.Karačonji Albert 12:00 B

5.Milićev Evica 13:00 B

6.Barišić Bojana 14:00 B

ispitivači: 1- 6 - Kijo

 

11.06.2020 u 08:30 četrvrtak:

1. Marković  Drago 8:30 CE

2. Zagorac Jovan 9:40 CE

3. Dražić Mile 10:50 CE

4. Đukičin Stefan 12:30 A-1

5. Mandić Vanja 13:30 A-1

6. Milošev Zlatibor 14:30 A

ispitivači: 1- 6 - Kijo

00.05.2020 u 08:30 petak:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ispitivač

00.05.2020 u 08:30 petak:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ispitivači: 1- 6 - Norbi

i: 1- 6 - Norbi