Raspored ispita - testiranje

Štampa

Test: 15.jun u 08:00 ponedeljak,prijava za test se može obaviti do 11.juna.

1. Taleski Aleksandar C

2. Adamov Nemanja A

3. Čanadi Dejan A

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,

Test: 15.jun u 09:00 ponedeljak,prijava za test se može obaviti do 11.juna.

1. Injac Jovan B

2. Katona Nikolina B

3. Lauš Renata B

4.Laza Viktorija B

5. Rajkov Stefan B

6. Žeravica Nađa B

7. Grujičin Mina B

8.

9.

10.

11.

12,

Test: 00.aprila u 00:00 sreda,prijava za test se može obaviti do 00.aprila.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12,