Raspored ispita - testiranje

Print

01.10.2019 u 13:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12.

01.10.2019 u 14:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12.

18.10.2019 u 08:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12.

18.10.2019 u 09:00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

11. 

12.

 

Sledeći ispiti za test

01.oktobraprijava za ispit najkasnije 27 septembra do 17h

18.oktobraprijava za ispit najkasnije 14 oktobra do 17h